Home een kennismaking met Van Brandwijk Vervoersadvies de ervaring van Van Brandwijk Vervoersadvies het werkveld van Van Brandwijk Vervoersadvies de uitgevoerde projecten enkele opdrachtgevers van Van Brandwijk Vervoersadvies zo kunt u met Van Brandwijk Vervoersadvies in contact komen

De expertise van VAN BRANDWIJK vervoersadvies ligt op het gebied van het collectief personenvervoer. Daarbij ligt het accent op het kleinschalig vervoer. Het bureau werkt in principe voor alle partijen die een rol spelen bij het collectief personenvervoer.

Opdrachtgevers
Aan organisaties die opdracht geven tot vervoer biedt VAN BRANDWIJK vervoersadvies zijn diensten aan op het vlak van:

 • visieontwikkeling
 • ontwikkeling van vervoersproducten
 • aanbesteding van vervoer
 • implementatie van vervoerssystemen
 • onderzoek en evaluatie van vervoerssystemen
 • beoordeling van plannen op het gebied van kleinschalig vervoer
Vervoerders
Vervoerders kunnen VAN BRANDWIJK vervoersadvies inschakelen:
 • bij de ontwikkeling van vervoersproducten
 • voor het maken van offertes in het kader van aanbestedingen
 • bij de implementatie van vervoerssystemen
 • voor doorlichting en evaluatie van het bedrijf of van vervoerproducten
 • voor de beoordeling van plannen op het gebied van kleinschalig vervoer.

Samenwerkingsverbanden van vervoerders kunnen gebruikmaken van de diensten van het bureau voor de nadere invulling van de samenwerking. VAN BRANDWIJK vervoersadvies kan voor deze samenwerkingsverbanden tevens optreden als onafhankelijk voorzitter of onderhandelaar met grotere opdrachtgevers.

Toeleveranciers
VAN BRANDWIJK vervoersadvies kan toeleveranciers van dienst zijn bij het doorlichten of ontwikkelen van producten voor vervoerders. De uitgebreide kennis van de vervoersbranche, de aangeboden vervoerssystemen en de daarbij gehanteerde procedures biedt daarvoor een solide basis.

Totaalpakket
VAN BRANDWIJK vervoersadvies biedt bij het ontwikkelen en implementeren van vervoerproducten desgewenst een totaalpakket aan. Indien nodig schakelt het bureau daarbij (onder haar eindverantwoordelijkheid) deskundigen uit andere disciplines in. Voor de productie van communicatiemiddelen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de diensten van een tekstschrijver en een grafisch ontwerper. Door de samenwerking met een adviesbureau op het gebied van internet kan VAN BRANDWIJK ook diensten op dat vlak aanbieden.

VAN BRANDWIJK vervoersadvies werkt op basis van een uurtarief. Het is in veel gevallen ook mogelijk te werken op basis van een vastgesteld bedrag.